Demando logo
Tech Glossary

Vad är Software Development Life Cycle?

Software Development Life Cycle (SDLC) är en metodik som används inom mjukvaruutveckling för att planera, designa, implementera och underhålla programvara. SDLC-processen består av flera olika faser som hjälper till att säkerställa att mjukvaruprodukten är av hög kvalitet och uppfyller användarens behov.En av de första stegen i SDLC är planering och kravinsamling, där behoven och kraven för det nya mjukvaruprojektet identifieras och dokumenteras. Därefter kommer designfasen, där arkitekturen för mjukvaran skapas och det tekniska systemet planeras.Efter designfasen följer implementationen, där kodning och programmering av mjukvaran utförs. Detta följs sedan av testningsfasen, där mjukvaran testas noggrant för att säkerställa att den fungerar korrekt och uppfyller alla krav.När testningsfasen är klar görs en utvärdering av mjukvaran och eventuella buggar eller problem adresseras i underhållsfasen. Underhållsfasen innebär också att eventuella användarfeedback tas hänsyn till och att mjukvaran vid behov uppdateras eller förbättras.Som med alla mjukvaruutvecklingsmetoder är det viktigt att följa SDLC-processen noggrant för att säkerställa att det nya mjukvaruprojektet blir framgångsrikt och att slutprodukten uppfyller användarnas behov

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto