Demando logo
Tech Glossary

Vad är Software Architecture?

Softwarearkitektur är den övergripande strukturen för ett datorsystem, inklusive hur olika komponenter samverkar. En softwarearkitekt övervakar och planerar hur systemet utvecklas över tiden, så att det kan anpassas efter förändringar i verksamheten och behoven hos användarna. Softwarearkitektur kan jämföras med andra kompetenser som krävs för att utveckla och underhålla ett datorsystem, såsom programvarukonstruktion och systemarkitektur. Programvarukonstruktion fokuserar på hur olika delar av ett program fungerar tillsammans, medan systemarkitektur fokuserar på hur olika system samverkar.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto