Demando logo
Tech Glossary

Vad är SNMP?

SNMP är ett protokoll för nätverkshantering som används för att hämta information från enheter i ett nätverk. SNMP är en standard som definierar hur informationen ska hämtas och hur den ska tolkas. SNMP används för att hämta information om nätverksenheter, t.ex. routerns trafikmängd eller switcharnas portar. SNMP är ett komplement till andra nätverkshanteringsprotokoll som t.ex. NetFlow.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto