Demando logo
Tech Glossary

Vad är Simulink?

Simulink är ett programvaraverktyg för att skapa och simulera dynamiska system. Med Simulink kan man enkelt skapa modeller av fysikaliska system och sedan testa olika scenarier genom att ändra parametrar och se hur systemet reagerar. Simulink är ett mycket kraftfullt verktyg och används ofta inom industrin för att testa nya produkter och processer innan de går i produktion. Det finns många olika verktyg för att skapa och simulera dynamiska system, men Simulink är ett av de mest populära.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto