Demando logo
Tech Glossary

Vad är Semantic Ui?

Semantic UI är ett ramverk för användargränssnitt som använder sig av semantiska HTML-taggarna för att skapa en mer intuitiv och användarvänlig webbplats. Semantiska taggar gör det enklare för webbläsare att tolka innehållet på en sida, och det gör det också enklare för sökmotorer att indexera och ranka en sida. Det finns många olika användningsområden för Semantic UI. Det kan användas för att skapa enklare och mer intuitiva användargränssnitt, för att göra webbplatser mer sökmotorvänliga eller för att skapa responsiva och anpassningsbara webbplatser. Det finns många olika ramverk för användargränssnitt, och det kan vara svårt att veta vilket man ska välja. Semantic UI är ett bra val för många olika användningsområden, och det är också ett av de enklare ramverken att lära sig.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto