Demando logo
Tech Glossary

Vad är Security Clearance?

Security Clearance är en process där en individ genomgår olika kontroller för att bedöma deras lämplighet och pålitlighet för att få tillgång till hemlig information eller säkerhetskänsliga områden. Genom att genomgå denna process kan en person få auktorisation att få tillgång till information som är klassificerad och endast tillgänglig för dem som har rätt säkerhetsklarering. Det finns olika nivåer av säkerhetsklareringar beroende på vilken typ av information som individen behöver få tillgång till. En del av processen kan innefatta bakgrundskontroller, intervjuer, utbildning och skrivna test för att bedöma individens integritet, lojalitet och förmåga att hantera konfidentiell information på ett säkert sätt.Det är viktigt att ha rätt säkerhetsklarering för att säkerställa att informationen som man har tillgång till inte hamnar i fel händer och att man kan skydda den nationella säkerheten på bästa möjliga sätt.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto