Demando logo
Tech Glossary

Vad är Scalability?

Scalability är förmågan av en systemarkitektur eller programvara att hantera ökande belastningar. Det finns två huvudsakliga typer av skalbarhet - vertikal och horisontell. Vertikal skalbarhet innebär att man kan öka prestandan hos ett system genom att öka resurserna som systemet har tillgång till, till exempel fler processor cores, mer RAM eller en snabbare disk. Horisontell skalbarhet innebär att man kan öka prestandan hos ett system genom att lägga till fler instanser av systemet. En viktig aspekt av skalbarhet är att systemet ska kunna hantera ökande belastningar utan att förlora prestanda. Det finns olika sätt att mäta skalbarhet, till exempel genom att mäta hur snabbt systemet kan hantera ökande belastningar eller genom att mäta hur mycket belastning systemet kan hantera innan det bryter samman. Skalbarhet är en viktig egenskap för många system, särskilt för system som är exponerade för höga belastningar, till exempel webbplatser eller tjänster som används av många människor samtidigt.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto