Demando logo
Tech Glossary

Vad är Rxjs?

RxJS är ett bibliotek för reaktiv programmering med observabler. Det används för att hantera strömmar av asynkrona händelser, och är kompatibelt med både JavaScript och TypeScript. RxJS är ett av flera olika bibliotek för reaktiv programmering, och är tänkt att ersätta det äldre biblioteket RxJS 5.x. RxJS är ett kraftfullt verktyg för att hantera strömmar av asynkrona händelser. Det gör det möjligt att skapa observabler av olika typer av data, och använda operatorer för att manipulera och transformera dessa strömmar. RxJS är ett mycket flexibelt verktyg, och det finns många olika användningsområden för det. En av de stora fördelarna med RxJS jämfört med andra bibliotek för reaktiv programmering är den omfattande dokumentationen och det stora antalet exempel som finns tillgängliga. Det finns också ett mycket aktivt och hjälpsamt community på GitHub.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto