Demando logo
Tech Glossary

Vad är Ruby?

Ruby är ett programmeringsspråk som lanserades 1995 av Yukihiro Matsumoto. Språket är uppbyggt på paradigmen objektorienterad programmering och funktionsorienterad programmering. Ruby har ett eget virtuellt maskin, MRI (Matz’s Ruby Interpreter). Ruby används främst inom webbutveckling, då det går att använda det för att skapa serverprogram och webbsidor. Ruby används också ofta för prototyping och för att skapa små skript. Ruby har ett mycket enkelt syntax, och det är lätt att lära sig. Ruby har också ett mycket aktivt och stort community. Ruby kan jämföras med andra programmeringsspråk som Python och Perl.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto