Demando logo
Tech Glossary

Vad är RSpec?

RSpec är ett verktyg för att testa Ruby-kod. Det gör det möjligt för utvecklare att skriva tester för sina Ruby-program och få feedback på hur koden fungerar. RSpec är ett av flera verktyg för att testa Ruby-kod, och det är vanligtvis jämfört med andra verktyg som JUnit och Test::Unit.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto