Demando logo
Tech Glossary

Vad är RPC?

RPC är en fjärrprocedurkallningsteknik som används för att kommunicera mellan olika program på olika datorer. RPC använder ett klient-server-arkitektur där klienten anropar en metod som finns på servern. Detta gör det möjligt för olika program att kommunicera med varandra oavsett var de befinner sig. RPC är en mycket användbar teknik för att skapa ett distribuerat system.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto