Demando logo
Tech Glossary

Vad är Rethinkdb?

RethinkDB är en NoSQL-databas som använder JavaScript som främsta programmeringsspråk. RethinkDB har en dokumentorienterad datamodell som gör det enkelt att lagra och hämta data. RethinkDB är skalbar och används ofta för att bygga realtidsapplikationer.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto