Demando logo
Tech Glossary

Vad är Requirements Analysis?

Requirementsanalys är en teknik som används för att identifiera och analysera krav på ett system. Krav kan vara funktionalitetskrav, prestandakrav, användbarhetskrav, etc. En requirementsanalys innefattar vanligtvis en kombination av olika tekniker såsom intervjuer, dokumentanalys och workshops. För att kunna genomföra en requirementsanalys krävs det vanligtvis att man har goda kunskaper inom området och är väl insatt i olika tekniker och verktyg. Det är också viktigt att man har goda kommunikationsfärdigheter eftersom en stor del av arbetet innebär att kommunicera med olika intressenter. En requirementsanalys skiljer sig från en liknande teknik som kallas för kravhantering. Kravhantering innefattar vanligtvis bara en del av de aktiviteter som ingår i en requirementsanalys. Kravhantering fokuserar oftast på att hantera och följa upp krav, medan requirementsanalys också innefattar tekniker för att identifiera och analysera krav.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto