Demando logo
Tech Glossary

Vad är Requiement and test?

Requirement and test är två viktiga begrepp inom programutveckling och kvalitetssäkring. Kravspecifikationer handlar om att tydligt definiera vad som förväntas av ett system eller en produkt. Det kan handla om funktionalitet, prestanda, användarupplevelse och andra specifika krav som behöver uppfyllas.Testning å andra sidan handlar om att säkerställa att systemet eller produkten uppfyller de definierade kraven. Det finns olika typer av tester som kan användas för att säkerställa kvaliteten på en produkt, såsom enhetstester, integrationstester och acceptanstester.Genom att tydligt definiera krav och genomföra noggrann testning kan man säkerställa att produkten lever upp till förväntningarna och att den är av hög kvalitet. Det är en viktig del av utvecklingsprocessen för att säkerställa att slutprodukten är användbar och tillförlitlig.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto