Demando logo
Tech Glossary

Vad är Redux-Saga?

Redux-saga är ett bibliotek för att hantera sideeffekter i Redux-applikationer. Sideeffekter är ting som händer i applikationen som inte är direkt relaterade till ändringar i tillståndet, till exempel när man hämtar data från en server eller spelar upp en ljudfil. Redux-saga använder en generatorfunktion för att skapa en sekvens av steg som ska utföras. Detta gör det möjligt att hantera asynkrona händelser på ett enkelt och strukturerat sätt. Det finns flera liknande bibliotek, till exempel redux-thunk och redux-observable. Jämfört med dessa är redux-saga mer flexibel och lättare att använda.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto