Demando logo
Tech Glossary

Vad är Re-Base?

Re-Base är en teknik som används inom systemutveckling för att skapa en ny version av en existerande applikation. Genom att använda Re-Base kan utvecklare uppdatera och förbättra en befintlig applikation utan att behöva skriva om hela koden från grunden.Re-Base-tekniken är användbar när det finns behov av att modernisera en äldre applikation eller när det finns nya krav eller funktioner som behöver läggas till. Genom att bygga på den befintliga koden kan utvecklare spara tid och resurser samtidigt som de säkerställer att den nya versionen är kompatibel med den gamla.Det finns olika verktyg och metoder som kan användas för att genomföra en Re-Base-process, och det är viktigt att ha en noggrann planering och strategi för att säkerställa att övergången sker smidigt och utan problem. Genom att använda Re-Base kan företag och organisationer hålla sig uppdaterade med den senaste tekniken och samtidigt behålla sin befintliga investering i kodbasen.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto