Demando logo
Tech Glossary

Vad är Rabbitmq?

RabbitMQ är ett programvara som gör det möjligt för olika applikationer att kommunicera med varandra. Applikationerna kan vara skrivna i olika programmeringsspråk och köras på olika operativsystem. RabbitMQ fungerar som en mellanhand mellan applikationerna och ser till att all information som skickas mellan dem når fram. RabbitMQ används ofta för att bygga system som är skalbara och hanterar mycket trafik. Det finns många olika användningsområden för RabbitMQ. Några exempel är: - Att bygga ett system för att hantera order i en e-handel - Att bygga en chattapplikation - Att bygga en applikation för att hantera bilder RabbitMQ har många likheter med andra programvaror som gör det möjligt för olika applikationer att kommunicera med varandra. Några exempel på liknande programvaror är Apache Kafka och Amazon Simple Queue Service (SQS).

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto