Demando logo
Tech Glossary

Vad är Quantitative Research?

Quantitative Research är en metod inom forskning som fokuserar på att samla in och analysera numeriska data för att förstå och beskriva fenomen. Genom att använda kvantitativa metoder kan forskare samla in data i form av siffror och statistik för att dra objektiva och generaliserbara slutsatser.Det finns flera olika metoder inom kvantitativ forskning, såsom experimentella studier, enkätundersökningar, och observationer. Genom att använda dessa metoder kan forskare samla in data på ett strukturerat sätt och analysera det med hjälp av statistiska tekniker för att göra empiriska slutsatser.Precis som med Adobe Photoshop finns det även inom kvantitativ forskning olika alternativ och metoder att utforska. Exempel på andra forskningsmetoder inom kvantitativ forskning är kvalitativa forskningsmetoder och mixed methods, som kombinerar både kvalitativa och kvantitativa metoder för att få en mer komplett bild av fenomenet som studeras.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto