Demando logo
Tech Glossary

Vad är Quality by Design?

Quality by Design är en metod som används inom produktutveckling för att säkerställa hög kvalitet redan från början. Genom att integrera kvalitet i designprocessen kan företag minimera risker och maximera effektiviteten i produktionen.Metoden fokuserar på att identifiera och förstå kundens behov och krav redan i designfasen. Genom att involvera alla relevanta aktörer tidigt i processen kan produkter utvecklas med hög kvalitet och god funktionalitet. Quality by Design innebär även att kontinuerligt utvärdera och förbättra produkter och processer för att säkerställa en hög standard.Det finns många olika metoder och verktyg som kan användas inom Quality by Design, såsom Risk Management, Process Analytical Technology (PAT) och Design of Experiments (DOE). Genom att använda dessa verktyg kan företag optimera sin produktutveckling och säkerställa att produkterna uppfyller kundens krav och förväntningar.Quality by Design är en viktig del inom bland annat läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin, där det är avgörande att produkterna är av hög kvalitet och säkra för konsumenterna. Genom att använda Quality by Design kan företag minimera risken för fel och felaktiga produkter, samtidigt som de kan öka sin konkurrenskraft på marknaden.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto