Demando logo
Tech Glossary

Vad är Qualitative Research?

Kvalitativ forskning är en metod för att undersöka fenomen i deras naturliga miljö. Det innebär att forska i hur människor uppfattar och tolkar sin omgivning. Kvalitativ forskning är subjektiv och innefattar vanligtvis mindre grupper av människor. Den använder olika verktyg för att samla in data, såsom observationer, intervjuer och dokumentanalys. Kvalitativ forskning är ofta användbart för att få en djupare förståelse av ett fenomen. Det är också ett bra verktyg för att identifiera nya problem och områden för forskning. Kvalitativ forskning är dock inte alltid den bästa metoden för att få en helhetsbild av ett fenomen, eftersom det ofta är begränsat till en mindre grupp av människor.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto