Demando logo
Tech Glossary

Vad är QA Engineering?

QA engineering är en teknik/färdighet som används för att säkerställa kvaliteten på ett produkt eller tjänst. Det gör det genom att testa och verifiera att alla krav som ställts på produkten eller tjänsten uppfylls. QA engineering jämförs ofta med testning, men det är en mer komplex och omfattande process. Testning fokuserar på att hitta fel i ett system, medan QA engineering också fokuserar på att förebygga fel och säkerställa kvaliteten på hela produkten eller tjänsten.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto