Demando logo
Tech Glossary

Vad är Pyramid?

En teknik/färdighetspyramid är en struktur som används för att visa de olika nivåerna av en teknik eller färdighet. De olika nivåerna visas som en pyramid med de grundläggande nivåerna längst ner och de avancerade nivåerna längst upp. Teknik/färdighetspyramiderna används ofta för att visa olika kompetenser inom ett fält eller en bransch. De kan också användas för att jämföra olika tekniker eller färdigheter.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto