Demando logo
Tech Glossary

Vad är Puppeteer?

Puppeteer är ett verktyg för automatisering av webbläsare. Det gör det möjligt för utvecklare att skriva tester och skapa automatiserade arbetsflöden. Puppeteer använder sig av en webbläsare som körs i en webkit, vilket gör det möjligt för Puppeteer att kontrollera webbläsarens beteende. Puppeteer har flera användningsområden, till exempel automatiserad webbtester, webbscraping och generering av skärmdumpar. Puppeteer är ett kraftfullt verktyg, men det finns också andra liknande verktyg, till exempel Selenium och WebDriver.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto