Demando logo
Tech Glossary

Vad är Property Management?

Property Management är en professionell service som innebär att förvalta och sköta fastigheter åt dess ägare. Det inkluderar att hantera hyresgäster, underhåll av fastigheten, budgetering och bokföring.Som fastighetsförvaltare är det viktigt att ha kunskap om hyreslagstiftning, marknadsföring och ekonomi för att kunna göra ett bra arbete. En fastighetsförvaltare är ansvarig för att säkerställa att fastigheten är i gott skick och att hyresgästerna är nöjda.Det finns många olika program och verktyg som kan underlätta arbetet inom Property Management. Exempel på dessa är Yardi, AppFolio och Buildium. Dessa program hjälper fastighetsförvaltare att hantera hyresgäster, skapa budgetar och hålla koll på fastighetens underhållsbehov.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto