Demando logo
Tech Glossary

Vad är PRINCE2?

Prince2 är en projektstyrningsmetodik som används för att planera, strukturera och styra olika typer av projekt. Metodiken är uppbyggd kring en serie processer och aktiviteter som ska genomföras under olika faser av ett projekt. Prince2 innehåller också en serie olika roller och ansvarsområden som ska följas under projektets olika faser. Jämfört med andra projektstyrningsmetodiker är Prince2 en av de mest använda och kända metodikerna. Prince2 är också en av de mest flexibla metodikerna, vilket gör den lämplig för att användas i olika typer av projekt.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto