Demando logo
Tech Glossary

Vad är Postgrest?

PostgREST är en open-source programvara som används för att skapa och hantera API:er för databaser. Programmet gör det möjligt för utvecklare att snabbt och enkelt skapa API:er för sina PostgreSQL-databaser utan att behöva skriva komplicerad kod. PostgREST förenklar processen att skapa och hantera API:er genom att automatiskt generera API-endpoints baserat på strukturen av databasen. Det gör det möjligt för utvecklare att snabbt komma igång med att skapa API:er för sina projekt. Det finns andra program som erbjuder liknande funktioner som PostgREST, men PostgREST anses vara en av de mest kraftfulla och användarvänliga API-genereringsverktygen för PostgreSQL-databaser. Exempel på andra liknande verktyg är DreamFactory och Hasura.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto