Demando logo
Tech Glossary

Vad är POS?

PoS är en teknik som används för att hantera betalningar mellan olika parter. Den fungerar genom att använda en central server för att hålla reda på alla transaktioner och sedan distribuerar dessa transaktioner till alla anslutna klienter. Detta gör det möjligt för alla parter att se alla transaktioner och förhindrar dubbelbetalningar.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto