Demando logo
Tech Glossary

Vad är PMO?

En PMO (projektstyrningsorganisation) är en avdelning inom ett företag som har till uppgift att stödja och hantera projekt inom företaget. PMO:n ansvarar för att projekten genomförs på ett effektivt och effektivt sätt, samt för att säkerställa att projekten levereras inom budget och tid. PMO:n arbetar också med att utveckla och förbättra projektstyrningsmetodik inom företaget. PMO:n kan ha olika roller beroende på företaget, men vanligtvis ansvarar PMO:n för att samordna och stödja projekt, hantera projektdokumentation, hålla koll på projektbudgetar och -planer, samt för att utveckla och förbättra projektstyrningsmetodik. PMO:n är vanligtvis uppdelad i tre olika nivåer: • Strategisk nivå: PMO:n på strategisk nivå ansvarar för att skapa och upprätthålla en övergripande projektstyrningsplan för företaget. PMO:n på strategisk nivå är också ansvarig för att säkerställa att företagets projektstyrningsmetodik är anpassad till företagets verksamhet och mål. • Taktisk nivå: PMO:n på taktisk nivå ansvarar för att genomföra och stödja projekt inom företaget. PMO:n på taktisk nivå arbetar också med att utveckla och förbättra projektstyrningsmetodik inom företaget. • Operativ nivå: PMO:n på operativ nivå ansvarar för att stödja och

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto