Demando logo
Tech Glossary

Vad är Plotly?

Plotly är en datavisualiseringsverktyg som används för att skapa interaktiva och författande diagram och grafer. Programmet gör det möjligt att skapa olika typer av diagram såsom stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram och många fler. Plotly kan också användas för att skapa interaktiva kartor och 3D-diagram.Det finns många olika program och verktyg som erbjuder liknande funktioner som Plotly. Exempel på andra datavisualiseringsverktyg är Tableau, Microsoft Power BI och Google Charts.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto