Demando logo
Tech Glossary

Vad är Performance Management?

Performance Management är en process som syftar till att säkerställa att medarbetare presterar på sin bästa nivå för att uppnå organisationens mål och vision. Genom Performance Management skapas en ram för att definiera och mäta medarbetarnas prestationer, samt för att identifiera och utveckla deras färdigheter och potential.Det finns olika metoder och verktyg för att implementera Performance Management inom en organisation. Exempel på sådana metoder inkluderar målsättning och uppföljning, feedback och utvärdering samt belöningssystem och utvecklingsplaner. Genom att använda Performance Management kan organisationer skapa en kultur av kontinuerlig förbättring och utveckling för både medarbetare och organisation som helhet.Precis som med andra processer inom företagsledning finns det olika program och verktyg som kan stödja genomförandet av Performance Management. Exempel på sådana verktyg är HR-system och prestandahanteringsprogram som kan underlätta hanteringen och uppföljningen av medarbetarnas prestationer. Genom att implementera och använda dessa verktyg kan organisationer effektivisera och förbättra sin Performance Management-process för att uppnå önskade resultat.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto