Demando logo
Tech Glossary

Vad är Payroll?

Payroll är en process inom företagsekonomi som handlar om att hantera och beräkna anställdas löner. Det innefattar att registrera arbetstimmar, räkna ut skatter och förmåner, samt att betala ut lönen till de anställda. Det finns olika program och system som kan underlätta hanteringen av löneutbetalningar och skatteberäkningar. Exempel på populära Payroll-system är ADP, Gusto och QuickBooks Payroll. Dessa system hjälper företag att automatisera och effektivisera lönehanteringen, vilket sparar tid och minskar risken för felaktiga utbetalningar.Att använda ett Payroll-system kan vara fördelaktigt för företag i alla storlekar, då det kan bidra till ökad noggrannhet, effektivitet och efterlevnad av lagar och regler kring lönehantering. Det är viktigt att välja ett system som passar företagets behov och storlek för att maximera fördelarna med automatiserad lönehantering.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto