Demando logo
Tech Glossary

Vad är Packer?

Packer är ett verktyg för att skapa och hantera virtuella maskiner och appar. Det används för att skapa och distribuera applikationer och operativsystem till virtuella och fysiska maskiner. Packer är ett verktyg från Hashicorp och är opensource. Packer används för att skapa olika typer av virtuella maskiner, till exempel AWS EC2-instanser, Google Compute Engine-instanser, Azure-instanser, DigitalOcean-droplets, och VMware-värdar. Packer använder sig av olika byggsystem för att bygga dessa virtuella maskiner, till exempel shell-skript, Ansible, Chef, och Puppet. Packer är ett verktyg som gör det möjligt att skapa och hantera virtuella maskiner och appar. Det används för att skapa och distribuera applikationer och operativsystem till virtuella och fysiska maskiner. Packer är ett verktyg från Hashicorp och är opensource. Packer används för att skapa olika typer av virtuella maskiner, till exempel AWS EC2-instanser, Google Compute Engine-instanser, Azure-instanser, DigitalOcean-droplets, och VMware-värdar. Packer använder sig av olika byggsystem för att bygga dessa virtuella maskiner, till exempel shell-skript, Ansible, Chef, och Puppet. Packer är ett verktyg som gör det möjligt att skapa och hantera virtuella maskiner och appar.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto