Demando logo
Tech Glossary

Vad är OOP?

Objektorienterad programmering, eller OOP, är en teknik/metodik för att skapa mjukvara med hjälp av objekt. Objekt innehåller data och metoder, och är en abstraktion av en verklighetsobjekt (exempelvis en bok, en person, en bil). OOP används för att göra mjukvaran mer lättanvänd och lättläst, och för att göra det möjligt att återanvända kod. OOP jämförs ofta med strukturerad programmering, som är en annan teknik/metodik för att skapa mjukvara. Strukturerad programmering använder sig av en top-down-approach, där man börjar med att skapa en struktur för hela programmet, och sedan fyller i detaljerna. OOP använder sig av en bottom-up-approach, där man börjar med att skapa objekt, och sedan fyller i hur de interagerar med varandra.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto