Demando logo
Tech Glossary

Vad är OCR?

OCR, eller optisk teckenigenkänning, är en teknik som används för att konvertera bilder av text till digital text. OCR-tekniken används ofta för att skanna in böcker eller andra dokument och göra dem tillgängliga för digital sökning. OCR är också en viktig teknik för tillgänglighet, eftersom den gör det möjligt för personer med synnedsättning att läsa text som finns på bilder. Det finns olika typer av OCR-programvaror på marknaden, men de flesta fungerar på ungefär samma sätt. De flesta OCR-program tar en bild av texten och konverterar sedan bilden till digital text. Detta görs genom att programmet läser bilden och försöker gissa vilka bokstäver och ord som finns på bilden. När programmet har gissat vilka bokstäver och ord som finns på bilden, konverterar det bilden till digital text. Det finns olika användningsområden för OCR. OCR-tekniken används ofta för att skanna in böcker eller andra dokument och göra dem tillgängliga för digital sökning. OCR är också en viktig teknik för tillgänglighet, eftersom den gör det möjligt för personer med synnedsättning att läsa text som finns på bilder. OCR-tekniken har dock sina begränsningar. OCR-programvaror är ofta ganska dåliga på att tolka bilder av text som är skannade från tryckta doku

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto