Demando logo
Tech Glossary

Vad är Objective-C?

Objective-C är ett programmeringsspråk som används främst för att utveckla appar för Apple-enheter, såsom iPhone, iPad och Mac-datorer. Språket är baserat på det äldre programmeringsspråket C och inkluderar även funktioner från det objektorienterade språket Smalltalk.Ett av de främsta användningsområdena för Objective-C är att skapa appar för iOS och macOS. Språket har en lång historia inom Apple-utveckling och har varit en nyckelkomponent för att skapa appar för App Store. Det finns också andra programmeringsspråk som används för att utveckla appar för Apple-enheter, såsom Swift och C++. Swift är ett modernt språk som har blivit allt mer populärt bland utvecklare tack vare dess enkelhet och säkerhet. C++ är ett mer mångsidigt språk som används för att skapa appar som kräver hög prestanda.Även om Objective-C inte lika populärt som tidigare, förblir det ett viktigt språk inom Apple-utveckling och många äldre appar är fortfarande skrivna i Objective-C. Att ha kunskap om Objective-C kan vara till stor nytta för utvecklare som vill arbeta med äldre appar eller förstå historien och utvecklingen av Apple-programmeringsspråk.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto