Demando logo
Tech Glossary

Vad är OAuth?

OAuth är en protokollspecifikation som definierar en mekanism för användare av en tjänst att ge tredje part åtkomst till deras data utan att behöva dela med sig av sina inloggningsuppgifter. OAuth används ofta för att tillåta användare av sociala nätverk att logga in på andra tjänster med sina befintliga inloggningsuppgifter. Det finns två huvudsakliga användningsfall för OAuth: 1. Att tillåta användare av en tjänst att logga in på en annan tjänst utan att behöva skapa ett nytt konto. 2. Att tillåta tredje part att få åtkomst till användardata på en tjänst på ett säkert sätt. OAuth jämförs ofta med andra tekniker som används för att hantera inloggningar och åtkomst till användardata, såsom OpenID och SAML. OAuth är dock inte en ersättning för dessa tekniker, utan snarare ett komplement. OpenID och SAML är tekniker som används för att hantera inloggningar, medan OAuth används för att hantera åtkomst till användardata.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto