Demando logo
Tech Glossary

Vad är NHibernate?

NHibernate är ett objekt-relaterat mappningsprogram (ORM) för .NET-plattformen. Det gör det möjligt för utvecklare att arbeta med en databas genom ett objektorienterat gränssnitt. NHibernate omsätter objekt i databasen och vice versa. NHibernate stöder olika typer av databaser och är en fri och öppen källkod. NHibernate används för att bygga robusta och skalbara applikationer. Det gör det möjligt för utvecklare att arbeta med en databas genom ett objektorienterat gränssnitt. NHibernate omsätter objekt i databasen och vice versa. NHibernate stöder olika typer av databaser och är en fri och öppen källkod. Jämfört med andra ORM-verktyg är NHibernate mer flexibel och anpassningsbar. NHibernate har också ett mycket aktivt och stödjande community.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto