Demando logo
Tech Glossary

Vad är Networking?

Networking är kunskapen om hur man ansluter olika datorer och andra enheter till varandra. Det är en viktig kompetens inom IT, eftersom många olika system och enheter måste kommunicera med varandra för att fungera. Networking kan användas för att ansluta datorer till internet, eller för att ansluta olika datorer och enheter inom ett lokalt nätverk. Det finns olika typer av nätverk, och olika sätt att ansluta datorer till nätverken. De vanligaste typerna av nätverk är lokala nätverk (LAN) och bredbandssnätverk (WAN). LAN är ett nätverk som är begränsat till ett fysiskt område, som ett hus eller en kontorbyggnad. WAN är ett nätverk som är anslutet till internet och som kan nås från olika platser. Det finns olika sätt att ansluta datorer till nätverken. De vanligaste sätten är trådlös anslutning och kabelanslutning. Trådlös anslutning använder en trådlös router för att skicka och ta emot data. Kabelanslutning använder en kabel för att ansluta datorn till nätverket. Det finns olika typer av nätverkskompetenser, och olika sätt att lära sig nätverkskompetenser. De vanligaste sätten att lära sig nätverkskompetenser är genom utbildning och erfarenhet. Utbildning inom nätverk kan ges på olika sätt, till exempel genom kurser, seminarier

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto