Demando logo
Tech Glossary

Vad är Network Administration?

Nätverksadministration är den teknik som används för att hantera och underhålla ett nätverk. Nätverksadministratörer ansvarar för att nätverket fungerar smidigt och att alla användare har tillgång till de resurser de behöver. Nätverksadministration innefattar allt från att installera och konfigurera nätverkskomponenter till att hantera användarnas behov och se till att nätverket är säkert. Jämfört med andra kompetenser är nätverksadministration mer tekniskt inriktad. Det krävs en god kunskap om nätverkskomponenter och hur de fungerar tillsammans. Nätverksadministratörer måste också vara bekanta med olika nätverksprotokoll och hur de används. Andra kompetenser som är relaterade till nätverksadministration är nätverkssäkerhet och nätverkshantering.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto