Demando logo
Tech Glossary

Vad är NDT?

NDT, eller icke-destruktiv provning, är en teknik som används för att undersöka material utan att förstöra dem. Genom att använda olika metoder och tekniker kan man upptäcka defekter eller avvikelser i ett material utan att behöva skada det.Det finns flera olika metoder för NDT, inklusive ultraljud, röntgen, magnetpulverprovning och visuell inspektion. Dessa metoder används inom olika branscher för att säkerställa kvaliteten och säkerheten av olika material och konstruktioner.Även om det finns andra metoder för att testa material, är NDT en viktig del av kvalitetskontroll och säkerhet inom många branscher, inklusive tillverkning, byggindustrin och flygindustrin. Att använda sig av NDT kan hjälpa till att upptäcka potentiella problem innan de leder till allvarliga konsekvenser.Sammanfattningsvis är NDT en viktig teknik för att säkerställa kvaliteten och säkerheten av olika material och konstruktioner. Med hjälp av olika metoder och tekniker kan man upptäcka eventuella defekter eller avvikelser utan att behöva förstöra det undersökta materialet.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto