Demando logo
Tech Glossary

Vad är MPI?

MPI (Message Passing Interface) är ett kommunikationsprotokoll som används för att möjliggöra samarbete mellan olika processer i en parallell datorapplikation. MPI gör det möjligt för processer att skicka meddelanden till varandra och synkronisera sina aktiviteter för att utföra beräkningar effektivt.Det finns flera olika implementationer av MPI, såsom OpenMPI, MPICH och Microsoft MPI. Dessa implementationer erbjuder liknande funktioner men kan skilja sig åt i prestanda och kompatibilitet med olika system.MPI används främst inom den vetenskapliga och tekniska beräkningsvärlden för att parallellisera beräkningar och optimera prestanda i storskaliga system. Genom att använda MPI kan forskare och ingenjörer accelerera sina beräkningar och lösa komplexa problem snabbare än med seriella beräkningsmetoder.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto