Demando logo
Tech Glossary

Vad är ML?

ML (Machine Learning) är en gren inom artificiell intelligens som fokuserar på att utveckla algoritmer och modeller som kan lära sig från och utföra uppgifter baserade på data. Genom att använda olika tekniker och metoder kan maskininlärningssystem träna sig själva att förbättra sina prestationer över tiden.Ett vanligt användningsområde för ML är inom prediktiv analys, där systemet använder tidigare data för att förutse framtida händelser eller beteenden. ML används också inom bildigenkänning, röstigenkänning, naturlig språkbehandling och mycket mer.Det finns många olika ML-ramverk och verktyg tillgängliga för att utveckla och implementera maskininlärningsmodeller. Exempel på populära ML-ramverk inkluderar TensorFlow, Scikit-learn och PyTorch. Dessa verktyg erbjuder olika funktioner och stöd för olika typer av maskininlärningsuppgifter.ML har blivit alltmer populärt inom olika branscher och används för att optimera processer, förbättra beslutsfattande och möjliggöra nya innovationer. Genom att använda ML kan företag dra nytta av sina data för att uppnå bättre resultat och öka konkurrenskraften på marknaden.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto