Demando logo
Tech Glossary

Vad är Mean?

Det finns många olika tekniker och kompetenser inom webbutveckling, och MEAN är en av dem. MEAN står för MongoDB, Express.js, AngularJS och Node.js, och är ett ramverk för webbutveckling som använder JavaScript på alla nivåer. MEAN gör det möjligt för utvecklare att bygga webbapplikationer med hjälp av ett enda språk, och det är ett av de mest populära ramverken för webbutveckling idag. MEAN har många fördelar jämfört med andra tekniker och kompetenser, och några av dessa är att det är enkelt att lära sig, det är flexibelt och det är skalbart. MEAN är också mycket användbart för utvecklare som vill skapa snabba och responsiva webbapplikationer.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto