Demando logo
Tech Glossary

Vad är Marketing Communications?

Marketing communications är den process genom vilken företag och organisationer kommunicerar med sina målgrupper. Det är ett brett begrepp som täcker in allt från reklam och PR till digitala och sociala medier. Marketing communications kan användas för att nå ut med ett budskap till en viss målgrupp, till exempel för att informera om en ny produkt eller tjänst. Det kan också användas för att bygga upp ett varumärke eller för att skapa ett intresse för en organisation eller ett företag. Det finns olika typer av marketing communications, till exempel: -Reklam: Syftar till att påverka människor att köpa en viss produkt eller tjänst. Reklam kan vara tryckt, på radio eller TV, online eller offline. -PR (public relations): Syftar till att skapa ett gott rykte för ett företag eller en organisation. PR-aktiviteter kan innefatta att skriva pressreleaser, arrangera presskonferenser eller delta i intervjuer. -Digital marketing: Syftar till att nå ut med ett budskap via digitala kanaler, till exempel sociala medier, e-post eller webbplatser. -Social media: Syftar till att nå ut med ett budskap via sociala medier, till exempel Facebook, Twitter eller Instagram. Marketing communications är en viktig del av företagens och organisation

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto