Demando logo
Tech Glossary

Vad är Market Research?

Marknadsföringsundersökningar är en metod för att samla in och analysera information om en marknad eller en grupp av konsumenter. Informationen kan användas för att ta fram strategier för hur man ska marknadsföra ett varumärke eller en produkt. Marknadsföringsundersökningar kan också användas för att mäta effekterna av en marknadsföringskampanj. Det finns olika typer av marknadsföringsundersökningar, men de vanligaste är kvantitativa undersökningar och kvalitativa undersökningar. Kvantitativa undersökningar innebär att man samlar in siffror och data, medan kvalitativa undersökningar innebär att man samlar in information genom intervjuer och gruppdiskussioner. Marknadsföringsundersökningar är ett viktigt verktyg för företag och organisationer som vill lyckas på en konkurrensutsatt marknad. Genom att göra undersökningar kan man få en bättre understanding av konsumenternas beteenden och önskemål. Detta gör det sedan möjligt för företag och organisationer att anpassa sina marknadsföringsstrategier efter detta.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto