Demando logo
Tech Glossary

Vad är Market Analysis?

Marknadsanalys är en process för att samla in, analysera och tolka information om en viss marknad. Syftet med en marknadsanalys är att hjälpa företag att fatta bättre beslut om hur de ska nå sina mål på en given marknad. En marknadsanalys innefattar vanligtvis en undersökning av marknadens storlek och tillväxt, konkurrenslandskapet, konsumenternas beteenden och trender, samt de olika kanaler som finns tillgängliga för att nå marknaden. Genom en marknadsanalys kan företag också identifiera möjliga risker och utmaningar som kan uppstå när man verkar på en given marknad. En marknadsanalys är ett viktigt verktyg för företag som vill etablera sig på en ny marknad eller expandera sin verksamhet på en befintlig marknad. Genom en marknadsanalys kan företaget få en bättre förståelse för marknaden och dess olika aspekter, och på så sätt kan företaget planera sina strategier på ett mer effektivt sätt. Det finns olika typer av marknadsanalyser, och vilken typ av analys som används beror på företagets mål och behov. En vanlig typ av marknadsanalys är en kvantitativ analys, som innefattar en undersökning av siffror och statistik. En kvalitativ analys, å andra sidan, innefattar en djupare undersökning av konsumenternas beteenden och attity

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto