Demando logo
Tech Glossary

Vad är Marionette?

Marionett är ett javascript-bibliotek som används för att skapa interaktiva webbapplikationer. Det är ett ramverk för att bygga användargränssnitt och ger utvecklare verktyg för att hantera logik och struktur i webbapplikationer. Marionett är ett av flera olika javascript-bibliotek som finns för att skapa interaktiva webbapplikationer. Andra alternativ är React, Angular och Vue.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto