Demando logo
Tech Glossary

Vad är LLBLGen Pro?

LLBLGen Pro är ett program som används för att skapa och hantera databasdrivna applikationer. Programmet erbjuder avancerade funktioner för att underlätta utvecklingen av applikationer som använder en relationell databas som backend. LLBLGen Pro möjliggör enkel skapande av databasmodeller, generering av dataåtkomstlager och skapande av skalbara och optimerade databasapplikationer. Programmet erbjuder även möjligheter för att arbeta med objektorienterade designmönster och att anpassa kodgenerering för att passa olika projektbehov.Det finns andra programvarulösningar som erbjuder liknande funktionalitet som LLBLGen Pro. Exempel på alternativ till LLBLGen Pro är Entity Framework, NHibernate och Dapper. Varje program har sina egna unika funktioner och fördelar, vilket gör det viktigt att välja den bästa lösningen för det specifika projektet.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto