Demando logo
Tech Glossary

Vad är Liquibase?

Liquibase är ett verktyg för databasändringar. Det används för att hantera strukturella databasändringar på ett enhetligt och flexibelt sätt. Liquibase ger en centraliserad plats för att lagra information om databasstrukturer, och det gör det möjligt att versionera dessa strukturer. Liquibase kan användas för att hantera alla typer av databasstrukturer, från små till stora, och det kan anpassas efter behoven hos olika organisationer.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto