Demando logo
Tech Glossary

Vad är LINQ?

Linq är en komponent i .NET-ramverket som introducerades i version 3.5. Den tillhandahåller ett sätt att fråga och manipulera data i olika datakällor. Linq kan användas för att fråga och manipulera data i olika databaser, XML-filer och andra källor. Linq innehåller ett antal olika komponenter, varav den mest kända är LINQ to SQL. LINQ to SQL möjliggör frågan och manipulation av data i en SQL Server-databas med hjälp av Linq.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto